Network Menu

SWEA Japan i korthet

KörsbärsblomBi

SWEA Japan är en underavdelning till SWEA, Swedish Women’s Association, Inc. SWEA Japan ingår i SWEAs Region ASOC, tillsammans med 9 andra avdelningar; Bangkok, Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Melbourne, Perth, Seoul, Singapore och Sydney/Adeleide/Canberra.

SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utanför Sverige. Genom att samla medlemmarna kring det gemensamma svenska språket, det svenska ursprunget och det svenska kulturarvet, blir SWEA både en social träffpunkt och ett internationellt skyddsnät. Medlemskapet bidrar till att göra livet utomlands lättare och det ger stöd vid återflyttningen till Sverige.

SWEA startades av Agneta Nilsson 1979. Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande. Idag har SWEA cirka 7 000 medlemmar i 72 lokalföreningar i 33 länder. SWEA Japan startades 1988 och har idag ca 50 medlemmar.

Precis som alla andra SWEA-avdelningar runt om i världen, har SWEA Japan som målsättning att värna om det svenska språket, att stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, att förmedla personliga och professionella kontakter, samt att etablera ett nätverk för svenska kvinnor i Japan och i övriga världen.