Network Menu

SWEA Art

Syftet med SWEA Art är att vara ett nätverk och ett stöd för alla skapande kvinnor inom SWEA.

Vi vill också vara en inspirationskälla att börja skapa för dem som ännu inte vågat. Vi vill främjautbyte mellan konstnärer inom olika SWEA chapters för att t ex kunna resa som konstnär mellan olika chapters för att ställa ut, undervisa, byta ateljé eller bara träffas och utbyta erfarenheter och inspiration.

Just nu har vi inget på gång för SWEA Art Japan, men information kommer så fort vi är igång. Besök gärna SWEA Art Internationals hemsida för mer information http://art.sweaarkiv.org/